Ohjelma 

Päivittäinen ohjelma alkaa 8:30 ja päättyy n 16:30,  Tarkempi ryhmäkohtainen ohjelma tulee vko 21 (24.5)

Yhdessä muiden ohjaajien kanssa on leirillä tarjolla intensiivisiä harjoituksia. Harjoitusten ohessa on myös teoriaa ja muita aktiviteettejä. Harjoitusten pääpaino on yksilön kehityksessä ja tavoitteena on kehittää sekä hyökkäyksellisiä että puolustuksellisia kykyjä. Jokainen osallistuja saa leirin jälkeen omia harjoitusvinkkejä sekä ehdotuksia siitä miten henkilökohtaisia kykyjä voi kehittää jatkossa. 

Viikon aikana tulee olemaan ohjelmassa myös seuraavaa:

A.Henkilököhtainen videointi 

- heittotekniikka (perusheitto ja pelipaikkakohtainen)

- puolustustekniikka

B. Street handball

C. Koordinaatiotesti

D. MAQ harjoitteita

E. Teambuilding

Program

Dagliga programmet börjar 8:30 och slutar ca 16:30, Nogrannare gruppvis program kommer senast vecka 21 (24.5)

 
Vi kommer varva träning med teori och andra aktiviteter. Träningarna kommer ha fokus på att utveckla individen och sätta fokus på kvalitéer i anfall och försvar.
Varje deltagare kommer att efter genomförd Camp att få med sig egna träningstips och andra förslag på hur de individuella förutsättningarna kan förbättras.
 
Under veckan kommer det även att finnas följande i programmet
 
A.Individuell video 

- kastteknik (grundkast och spelplats)

- försvarsteknik

B. Street handball

C. Koordinationstest

D. MAQ övningar

E. Teambuilding